Misstänkt för brott

Låt oss representera dig | 08-400 280 60

Blogg

Misstänkt för brott | Så agererar polisen när barn är inblandade

15 feb 2018

Hur arbetar polisen när det är ett barn som har blivit utsatt för brott? Här försöker vi på ett kortfattat och lättfattligt sätt berätta om detta.   När ett barn är misstänkt för brott eller utsatt är det polisens uppgift att utreda vad som har hänt, det vill säga en förundersökning. Denna ska genomföras så [...]


Misstänkt för brott | Våld mot tjänsteman | Ringa våld | Straff

13 feb 2018

Här berättar vi mer om vad som gäller när man är misstänkt för brott som gäller våld mot tjänsteman.   Våld mot tjänsteman regleras i brottsbalken. Straffskalan varierar från 14 dagars upp till fyra års fängelse. Handlar det om ett ringa brott så blir straffet böter eller fängelse på högst sex månader. Att straffskalan för [...]


Misstänkt för brott | Reseförbud | Resa utomlands

8 feb 2018

Vad händer om man är misstänkt för brott, är åtalad och vill åka utomlands i väntan på rättegång? Detta ska vi reda ut här nedan.   Åklagare och domstol kan utfärda ett så kallat reseförbud, finns ingen sådan så finns det inga hinder för den misstänkte att resa utomlands. Detta regleras i rättegångsbalkens 25:e kapitel. [...]


Misstänkt för brott | Fakta om narkotikabrott

29 jan 2018

Här svarar vi på några frågor som gäller personer som är misstänkta för brott där narkotika är inblandat.   Om man grips av polisen med innehav av cannabis, påverkar det körkortet? Svar: Innehar man narkotika olovligen, och gärningen utförs med uppsåt, så döms man för narkotikabrott. Straffet blir högst tre års fängelse. Det viktigaste med [...]


Misstänkt för brott | Fakta om förundersökningar

18 jan 2018

Här berättar vi mer om vad som gäller när en person utsätts för brott och en förundersökning inleds.   Har man blivit utsatt för ett brott så har man rätt att anmäla det till polisen. Därefter tar åklagare eller polis beslut om det ska inledas en förundersökning. I en utrednings inledningsskede är det oftast polisen [...]


Polisförhör | Detta gäller när du är misstänkt för brott

8 jan 2018

När man är misstänkt för brott så kommer man med största säkerhet att förhöras av polisen. Här berättar vi lite om vad man bör tänka på när man sitter i en sådan förhörssituation.   Om polisen vil hålla förhör med dig så kan du kallas till en polisstation. Detta kan ske per brev eller telefon. [...]


Misstänkt för brott: fyra misstankegrader

2 jan 2018

Att vara misstänkt för brott kan skilja sig från fall till fall, beroende på hur misstankegraden ser ut. I svenskt rättssystem finns fyra grader av misstanke, som vi går igenom här.   När ett brott utreds av polisen finns det vissa begränsningar för vad polisen får göra – och vad man inte får göra. För [...]


Information om belastningsregistret

28 dec 2017

Om man döms för ett brott så hamnar man belastningsregistret. Här berättar vi lite om hur det fungerar. Belastningsregistret innehåller information om personer som dömts för brott. Den som varit misstänkt för brott och sedan fått en förundersökning nedlagd hamnar alltså inte i belastningsregistret. Inte kvar för alltid Uppgifter i belastningsregistret blir inte kvar för [...]


Misstänkt för brott – rättegången

22 nov 2017

Är man misstänkt för brott finns det risk att fallet kommer att tas upp i Tingsrätten. Här berättar vi i korta drag om hur en rättegång går till. En rättegång inleds med att parterna kallas in via högtalare. Rättens ordförande tar närvaron och kontrollerar om det finns några andra hinder för rättegången. Saknas någon kan [...]


Frågor och svar om förundersökningar

10 nov 2017

När någon än misstänkt för brott inleds en förundersökning. Här svarar vi på några frågor om vad som gäller kring en sådan. Räknas en nedlagd förundersökning som slutförd? Nej. Lite förenklat kan man säga att en förundersökning som inte leder till att någon blir misstänkt läggs ned och därmed är avslutad. En förundersökning som slutdelgivits [...]


Sekretess vid brottsmisstanke

31 okt 2017

När en person är misstänkt för brott inleds en förundersökning. Runt denna finns det en hel del principer runt sekretessen. Om en person kontaktar åklagare med frågor om en pågående utredning så är det inte ovanligt att det gäller så kallad förundersökningssekretess. Det innebär i korthet att uppgifterna i förundersökningen inte kan lämnas ut för [...]


Frågor och svar om brott

9 okt 2017

Gripande, anhållande, häktning – vad är skillnaden egentligen? Svar: Alla tre är tvångsmedel som gäller tillfälliga frihetsberövanden. Vad som skiljer de tre begreppen är helt enkelt av vem som beslutet fattas och vem som verkställer det. Gripandet utförs i de flesta fall av en polis, men även allmänheten får ingripa om man ser en person [...]


Friades från narkotikabrott av hovrätten

25 sep 2017

En man dömdes nyligen till fyra års fängelse för grovt narkotikabrott. Hovrätten friar nu mannen för att hans förklaring till varför hans fingeravtryck fanns på en kokainpåse anses rimlig. Två personer stod åtalade vid tingsrätten i Solna för att ha förvarat narkotika i ett förråd. Båda männen hade tillgång till förrådet. En av de två [...]


Kalla fakta om misshandel

29 aug 2017

Här berättar vi om statistik från Brå https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-och-misshandel.html om ett av de vanligaste – och allvarligaste - brotten, misshandel. Under 2016 anmäldes runt 88 600 misshandelsbrott i Sverige. Två procent av befolkningen utsattes för misshandel under 2015, enligt den nationella trygghetsundersökningen.  Detta motsvarar ungefär 150 000 personer. Andelen personer som utsatts för misshandel har inte ändrats nämnvärt [...]