Misstänkt för brott | Fakta om förundersökningar

Här berättar vi mer om vad som gäller när en person utsätts för brott och en förundersökning inleds.

 

Har man blivit utsatt för ett brott så har man rätt att anmäla det till polisen. Därefter tar åklagare eller polis beslut om det ska inledas en förundersökning.

I en utrednings inledningsskede är det oftast polisen som leder undersökning. Detta är i skedet när man letar efter den person som är ansvarig för brottet. När polisen har hittat en person som åtminstone är skäligen misstänkt för brottet så tar en åklagare över ansvaret för förundersökningen. Handlar det om ett mindre allvarligt brott så är det polisen som har fortsatt ansvar som förundersökningsledare. Det kan handla om brott som exempelvis småstölder och snatterier, mindre allvarliga trafikbrott och liknande.

När leds en förundersökning av en åklagare?

• När personen som är misstänkt för brott är frihetsberövad.

• När det finns misstanke om att det kan förekomma hor eller våld inom familjen eller om det kan misstänkas hot mor nära anhöriga.

• När den misstänkte personen är ungdom, det vill säga 15-17 år gammal. Detta gäller dock inte vid mindre allvarlig brottslighet, då kan polisen vara ansvarig för utredningen.

• När brottsoffret är under 18 år.

• När utredningen gäller grova brott eller komplicerade typ av brottslighet, exempelvis avancerad skatteplanering eller organiserad brottslighet.

Särskilda regler gäller för yngre personer

Anledningen till att åklagare leder förundersökningar i mål som rör yngre personer beror på de särskilda regler som finns i sådana fall. Åklagare leder också utredningar som handlar om grövre brott som mord eller brott mot närstående. Åklagaren leder alltid förundersökningar när en person som är misstänkt för brott är frihetsberövad, det villa säga anhållen eller häktad. I fall där en misstänkt person släpps kan polisen få tillbaka uppdraget att leda förundersökningen.

När polisen får kännedom om ett brott inleds alltid en förundersökning. Den ska bedrivas på ett sätt så att ingen enskild person utsätts för onödig misstanke. Den ska dessutom alltid bedrivas på ett så skyndsamt sätt som möjligt. Saknas det anledning att fullfölja förundersökningen så ska den läggas ned.

Målet: att hitta en skäligen misstänkt

Vad är syftet med en förundersökning? Svaret är att den nå till den nivå där man har utrett vem som är skäligen misstänkt för brottet. Det ska helt enkelt finnas tillräckliga bevis för att åtal ska kunna väckas. Polisen sköter som sagt undersökningen vid enklare brott, varpå åklagaren tar över när det finns en person som är skäligen misstänkt för brottet.

Om man är skäligen misstänkt för brott så har man rätt att bli underrättad om det. Man har dessutom rätt att under tiden få veta hur förundersökningen fortlöper. Dessutom har man rätt att få veta när åklagaren beslutar om åtal. Samma gäller om utredningen ska läggas ned. Om man inte är skäligen misstänkt så underrättas man inte vid nedläggning av utredningen.

Är man skäligen misstänkt så hamnar man i misstankeregistret. Den uppgiften tas dock bort så fort undersökningen lagts ned utan att man kommit fram till åtal. En förundersökning ska pågå till dess att brottet är preskriberats.

Vi står vid din sida när du är misstänkt för brott
18 Jan 2018