Polisförhör | Detta gäller när du är misstänkt för brott

När man är misstänkt för brott kommer man med största säkerhet att förhöras av polisen. Här berättar vi lite om vad man bör tänka på när man sitter i en sådan förhörssituation.

Om polisen vill hålla förhör med dig så kan du kallas till en polisstation. Detta kan ske per brev eller telefon. Om du väljer att inte komma till förhöret utan att ha något giltigt skäl så kan du bli hämtad till förhöret av polisen. Det finns också fall där polisen har rätt att hämta en person till förhör utan att det förts skickats ut en kallelse.

Vilken information har man rätt till om man är misstänkt för brott och riskerar att kallas till förhör? Är du misstänkt och polisen tycker att bevisningen har en viss styrka – så kallad skälig misstanke – du har du rätt att få konkret information om vad misstanken består i vid förhöret. Som misstänkt för brott har man i princip alltid rätt ha en advokat med sig när man utsätts för förhör.

Tidsgränser för kvarhållande

Hur länge måste man stanna kvar för förhör? Är du inte anhållen eller häktad så kan polisen inte hålla kvar dig längre än sex timmar. Andra tidsgränser gäller, i alla fall delvis, till ungdomar.

När är du skyldig att infinna till förhör hos polisen? Befinner du dig på en plats där det har begåtts ett brott, eller ett försök till brott, så är du skyldig att ställa upp på förhör om en polis ber om det. Detta förhör ska då hållas omedelbart efter händelsen. Samma gäller om du råkar befinna dig i närheten av en brottsplats, men skillnaden är att det i dessa fall måste handla om ett allvarligare brott, som har minst fyra års fängelse som lägsta straff.

Om du vägrar att följa med till ett polisförhör utan giltig orsak så kan polisen som vi påpekat ovan ta med dig till förhör. Polisen måste då först hålla förhör på plats. Handlar det bara om att ta reda på vem du är kan polisen inte ta med dig om du identifierar dig på plats. Om förhöret av någon speciell anledning, exempelvis att du riskerar att utsättas för påtryckningar eller måste vara anonym, inte kan hållas på den aktuella platsen så måste polisen ge dig chansen att följa med frivilligt. Om du inte går med på att följa med ändå så kan polisen tvinga dig.

Regelverket knutet till frihetsberövande

De regler som gäller vid medföljande till förhör gäller såväl misstänkta som vittnen, men handlar det om misstänkta personer så är det viktigt att ha i minnet att reglerna är nära knutna till ett annat regelverk, nämligen det som gäller frihetsberövande.

Man bör akta sig för att gå till ett polisförhör som misstänkt utan att ha en försvarsadvokat närvarande. Detta gäller även om du har tidigare erfarenhet av förhörssituationer. Under ett förhör uppstår ofta frågor om som klienten vill rådgöra med en advokat om. Det är alltid bra att ha ett juridiskt ombud på plats redan från början. Dessutom blir förhören ofta av bättre kvalitet om en advokat finns på plats. Det är helt enkelt större möjlighet att förhöret går till på rätt sätt om det finns en advokat på plats.

Grundregeln är att bra försvar börjar redan i fallets första skede, helst redan innan polisen har delgett dig misstanke om brott.

Advokaten upplyser dig om dina rättigheter vid förhör

Inför ett förhör är det också en stor fördel att tala med en advokat som kan upplysa dig om vilka rättigheter du har. Du är inte skyldig att svar på en enda fråga från polisen om du inte vill. Du behöver inte heller förklara för de förhörande poliserna varför du inte vill svara på frågorna. Lagen ger dig rätt att vara helt tyst om du är misstänkt för brott. Polisen har också som skyldighet att upplysa den misstänkte om dina rättigheter vid ett förhör.

Brottmålsadvokater med ett stort engagemang för klienten
27 Apr 2022