Knivlagen | Innehav av kniv

Information om knivlagen (lagen om förbud gällande knivar och andra farliga föremål)

Här berättar vi lite om knivlagen och när man som misstänkt för brott mot den kan tänkas bli dömd.

Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål är vad som i dagligt tal refereras till som knivlagen. Den förbjuder knivar och andra föremål av farlig karaktär. Detta förbud gäller på allmän plats, inom skolområden (grund- och gymnasieskola) och även i fordon som befinner sig på allmän plats.

Det finns dock undantag för när knivlagen gäller, dessa finns i lagens andra paragraf. Förbudet gäller inte föremål som ingår som utrustning i vissa tjänster eller vissa uppdrag. Ett annat undantag är när innehavet av kniven eller det farliga föremålet anses som befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter.

Undantag för bland annat poliser

Det första undantaget är inriktat på specifika yrkesgrupper som poliser, väktare eller ordningsvakter exempelvis bär batong i sin tjänsteutövning. Det andar undantaget tar sikte på knivar och anda potentiellt farliga föremål som används vid arbete eller fritidsaktivitet. En byggnadsarbetare som bär en vass kniv avsedd för arbetet omfattas alltså inte av det förbjudna innehavet. Även en lägerledare eller scoutledare som använder knivar i samband med dessa fritidssysselsättningar är alltså också undantagen.

Påföljden för brott mot knivlagen är fängelse i högst sex månader eller böter, men handlar det om ringa fall så utdöms inget ansvar. Om ett brott mot knivlagen bedöms som grovt så blir straffet högst ett års fängelse.

Fängelsepåföljden är alltså avsedd för grövre fall. Mindre grova fall resulterar i de flesta fall i böter. För att man ska åläggas ansvar för brott mot knivlagen så krävs antingen oaktsamhet eller uppsåt.

En titt på ett specifikt fall

Här kan vi titta på ett specifikt fall som innefattar knivlagen. En kraftigt berusad person börjar vifta med en kniv på en allmän parkeringsplats. En annan person ingriper, tar kniven och lägger den i sin ficka, men tanken att mannen med kniven inte skulle skada sig. Därefter grips mannen som tagit kniven och åtalas för brott mot knivlagen. Hur ska man bedöma denna situation rent straffrättsligt?

Innehavsrekvisitet är i alla fall uppfyllt, den gripne personen hade innehavt kniven. Det finns prejudikat på att en person som hållit i en kniv en kort stund räcker för att man ska innehaft det farliga föremålet. I det ovan nämnda faller är det av stor vikt att komma fram till om innehavet av vapnet varit befogat eller inte. Detta är dock inte lätt att svara på efter som lagens främsta syfte är att undanta poliser och andra ordningsansvariga tjänstemän, samt utövare av fritidsaktiviteter.

Allvarligare om kniven är avsedd för våld

Men vi bör kanske här tillägga att de juridiska förarbetena anger den användning av kniv som ska förbjudas är den som är avsedd för våldsanvändning. Är innehavet nödvändigt av andra skäl eller harmlöst betraktas det alltså inte som förbjudet. Enligt praxis ska undantagsregeln för befogat innehav bedömas generöst och med förnuftighet. Mannen i exemplet ovan, där en man tar kniven från en hotfull och berusad man, kan alltså mycket väl bedömas som nödvändigt.

knivlagen - kniv avsedd att användas för våld

En annan fråga som måste bedömas är om innehavet som ska bedömas som ringa. För att avgöra detta måste man göra en sammantagen bedömning av alla omständigheter i det aktuella fallet.

I det ovan nämnda fallet kan man alltså med stor säkerhet säga att innehavet var befogat ur en trygghetssynpunkt, och därför har mannen som tog kniven från den hotfulla mannen stora chanser att klara sig från dom. Men man kan aldrig på förhand veta helt säkert hur rätten ska bedöma ett specifikt fall.

Trygga advokater hjälper dig i rätten
8 Feb 2021