Övriga tjänster

Ett brett juridiskt kunnande

Vi verkar inte bara som brottmålsadvokater. Hos oss kan du få hjälp med andra former av juridik som rör både företag och privatpersoner. Nedan kan du läsa en kort beskrivning av våra olika juridiska områden.

Affärsjuridik & Avtalsrätt

Den som driver eget företag eller är ansvarig för en förening vet att det ofta uppstår frågor när det gäller handel eller samarbeten. Här är det viktigt att ha en kunnig jurist vid sin sida som hjälper till i frågor gällande avtal, handelsregler, förvärv av bolag, eventuella tvister med kund med mera.

Avtalsrätt berör i många fall också privatpersoner. Vi bistår om du behöver hjälp med att tolka ett avtal eller om ett avtal har orsakat problem för dig.

Arbetsrätt

I frågor gällande arbetsrätt kan vi hjälpa såväl arbetsgivare som arbetstagare i frågor som rör anställning och anställningsavtal, lönefrågor, arbetsmiljö och dylikt.

Brottmål

Vi är verksamma som offentliga och privata försvarare vid brottmål. Om du har utsatts för ett brott kan du anlita oss som ditt målsägandebiträde. Barn som har utsatts för ett brott inom familjen har rätt till en särskild företrädare. Även här förordnas vi regelbundet av rätten och har lång erfarenhet av att hjälpa barn och förstår deras behov av en trygg partner som hjälper dem genom processen.

Familjerätt

Området familjerätt kommer så gott som alla i kontakt med någon gång i livet. Här regleras bland annat frågor som gäller arv, äktenskap och vårdnad om barn.

Socialrätt

Socialrätt behandlar frågor som gäller tvångsvård, till exempel vid missbruksproblem, psykisk sjukdom eller unga som utgör en fara för sig själva eller andra. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i denna form av ärenden.

Asyl- och utlänningsrätt

Du som är asylsökande eller invandrad till Sverige kan ha frågor gällande uppehållstillstånd, medborgarskap, invandring av anhöriga, arbetstillstånd med mera. Om du har rätt till ett offentligt biträde i ditt mål kan du begära att få oss tilldelade.

Varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-400 280 60 om du behöver juridisk hjälp inom något av dessa områden.

Kontakta oss redan idag för ett första möte