Olaga vapeninnehav – så fungerar det

Vad räknas som ett vapen och var går gränsen för olaga vapeninnehav? Vi tittar närmare på den frågan i följande artikel.

Det många pekar på i vårt svenska samhälle är att man upplever en större oro. Det finns ett visst fog för denna känsla. Faktum är att både skjutningar och sprängningar kommit att öka under de senaste åren och detta framförallt i våra större svenska städer - Stockholm, Göteborg och, kanske framförallt, i Malmö.

Detta måste naturligtvis stävjas och från både regering, riksdag och polisen så tar man krafttag mot den våldscirkel som bildats och gör allt för att bryta den. Ett exempel på detta är att man höjt straffskalan för olaga vapeninnehav och att man riskerar ett mer påtagligt straff om man har ett vapen på sig. 

Skärpta straff för olaga vapeninnehav

Först och främst så gäller olaga vapeninnehav skjutvapen och ammunition. Vapenlagen reglerar klart och tydligt att det är förbjudet att bära skjutvapen - eller inneha ett sådant - utan licens och att man därigenom också riskerar att fällas i en domstol om man ertappas med detta.

Detsamma gäller om man överlåter ett vapen till någon annan. Vi ska tillägga att man sedan årsskiftet 2018 har skärpt straffen för olaga vapeninnehav och att man som exempel på detta riskerar minst två år i fängelse om man skulle gå omkring med en pistol - eller något annat skjutvapen - på stan.

Tidigare låg minimistraffet på ett år för ett grovt vapenbrott, men numera är det alltså två år som gäller. Detta säkerligen som en följd av de ökningar avseende skjutningar som vi tidigare nämnde. Något som också är att anse som rimligt, sett till att ett högre, mer kännbart, straff säkerligen kan fungera i ett rent avskräckande syfte.

Knivlagen

Skjutningar och olaga vapeninnehav är en sak. De allra flesta mål som rör farliga föremål som kan användas för att hota och skada handlar dock om knivar. I Sverige finns en lag som reglerar detta och den går under namnet knivlagen. Den innebär att man inte får bära kniv på allmän plats om man saknar godtagbara skäl. Förbudet gäller för föremål som är avsedda för att använda som vapen vid brott eller hälsa. Det kan till och med handla om basebollträ, järnrör och dartpilar, allt beroende på tid och plats.

Vi ska även säga att knivar och föremål såsom butterfly, svärd, sablar, knogjärn, kaststjärnor och karatepinnar även de inkluderas i vår svenska knivlag och således är förbjudna att bära på allmän plats.

Vilka får bära kniv utan påföljder?

Det finns några som kan bära kniv på allmän plats utan att bryta mot knivlagen. Uniformerad militär är ett exempel på detta. Detsamma gäller för hantverkare som använder kniv i sitt dagliga förvärv - exempelvis en snickare eller en tapetserare.

Skulle du vara på väg för att plocka svamp så kan du också komma undan med att bära kniv för att ta dig från punkt A till punkt B. Fickknivar och multiverktyg kan man också oftast bära utan att riskera att straffas.

Vad gäller för pepparspray?

Många kvinnor upplever en stor oro kring att bli överfallna och våldtagna. Här är pepparspray en bra försäkring som på ett effektivt sätt kan förhindra att man drabbas och där man kan avväpna överfallsmannen.

Det råder inga tvivel om pepparsprayens effekt - men det råder heller inga tvivel om att det är olagligt att inneha sådan. Både tårgas och pepparspray omfattas av vapenlagen och för att bära sådana så krävs det ett tillstånd från polisen; något som man är väldigt restriktiva med att dela ut.

Här får man således hitta andra skydd mot överfall som kvinna. Ett tips är att skaffa ett överfallslarm som man kan bära dygnet runt. Tipset är att man bär det på ett sätt som gör det tillgängligt och enkelt att nå om man någon gång skulle befinna sig i en hotfull situation.

Vi har lång erfarenhet av rättsprocesser
1 Jun 2023