Sekretess vid brottsmisstanke

När en person är misstänkt för brott inleds en förundersökning. Runt denna finns det en hel del principer runt sekretessen.

Om en person kontaktar åklagare med frågor om en pågående utredning så är det inte ovanligt att det gäller så kallad förundersökningssekretess. Det innebär i korthet att uppgifterna i förundersökningen inte kan lämnas ut för att det skulle riskera att skada utredningen.

Viktigt att vittnen inte vet för mycket

Det är viktigt att misstänkta personer inte känner till vad vittnen eller målsägande har berättat sina förhör. Annars är risken stor att utredningen kan förstöras eller försvåras. Exempelvis kan den misstänkte försöka anpassa sina utsagor till vad vittnen och andra personer har berättat. Vet den misstänkte för mycket om vad som sagts kan det dessutom leda till att misstänkta eller andra inblandade kan påverka målsäganden och vittnen att lämna felaktiga och vilseledande uppgifter till polisen.

Riskerar att förstöra utredningen

Skulle den misstänkte få veta saker om polisens förehavanden, eller planer för framtiden, i fallet så kan det också förstöra utredningen. Dels finns risken att bevis kan förstöras, dels kan misstänkta förmå vänner och bekanta att ge dem falska alibin. Media spelar ofta också en stor roll i brottsutredningar, ibland negativ. Det kan i många fall vara av största vikt att eventuella vittnen inte sett några bilder i tidningar eller på internet. Utpekanden kan försvåras och tappa i trovärdighet. Känner vittnet verkligen igen personen i fråga från ett brottstillfälle eller har han bara setts på bild i någon form av media?

Förundersökningen offentliggörs vid åtal

När blir förundersökningen offentlig? I de flesta fall sker detta när åtal väcks. Men åklagaren kan också välja att offentliggöra uppgifter redan under pågående förundersökning, men då måste man vara säker på att offentliggörandet inte riskerar att skada undersökningen och den följande rättsprocessen.

Sekretess har också med de inblandade personernas integritet och säkerhet att göra. Riskerar en person skadas eller lida men på grund av uppgifterna så kan de sekretessbeläggas.

Sexualmål är en typ av fall där denna typ av sekretess ofta tillämpas. Där lämnar målsäganden ofta intima och känsliga uppgifter som personen inte vill att någon utomstående ska känna till. I dessa fall kan sekretessen gälla även efter att åtal väckts. Sekretessprövning görs av varje myndighet, oberoende av andra beslut.

Vi kan hjälpa dig om du är misstänkt för brott
6 Dec 2022