Kan polisen göra husrannsakan utan tillstånd?

En husrannsakan får göras av Polis och Tullen i Sverige och det är en undersökning av sak eller plats. Detta till skillnad mot en kroppsvisitation som innebär en undersökning av en person. Syftet med en husrannsakan är att säkra exempelvis bevis - eller för att leta efter en person.

Genomförs en husrannsakan i syfte att säkra bevis vid misstanke om brott så kallas det för en reell husrannsakan. Sker den i syfte att hitta en person som håller sig gömd så kallas det för en personell husrannsakan. Oavsett om det handlar om en reell husrannsakan eller om en personell sådan så finns det regler och lagar att förhålla sig till. En husrannsakan måste vara proportionell i förhållande till det lidande, den skada eller de men den för med sig.

Husrannsakan vid misstanke om brott

När får då Polisen utföra en husrannsakan? För att Polisen ska få utföra en husrannsakan så krävs det att en misstanke om ett brott finns. Polisen ska anta att ett visst, specifikt, brott har skett- eller sker. Det brottet ska i sin tur hamna på en straffskala där en misstänkt kan dömas till fängelse - vilket också gäller för väldigt många olika brott.

Syftet med en husrannsakan ska vara att polisen ska kunna säkra bevis, ta föremål i beslag - eller i förvar - och/eller utröna omständigheter som kan ha betydelse för en utredning.

För att en polis ska kunna utföra en husrannsakan så behöver de inte - som i USA - visa upp några papper. Det krävs emellertid ett tillstånd från antingen en förundersökningsledare eller en åklagare. I vissa fall - om det inte finns tid för att invänta ett sådant tillstånd - så kan polisen genomföra en husrannsakan själv och på eget bevåg. Grundprincipen är emellertid att de ska invänta ett beslut.

Personell Husrannsakan - vad gäller?

En personell husrannsakan innebär att polisen ska genomsöka en bostad i syfte att leta efter en person som ska gripas, anhållas, häktas eller kallas till förhör. En sådan kan även ske för att en person ska kroppsvisiteras, inställa sig hos rätten eller kroppsbesiktigas. Ska en personell husrannsakan utföras hemma hos den exempelvis misstänkte så krävs det inget särskilt tillstånd eller misstanke om att personen i fråga är hemma just då. Skulle det däremot handla om någon annans bostad så krävs det en synnerligen misstanke om att den misstänkte upprätthåller sig just där inne för att polisen ska kunna ta sig in för att genomföra en husrannsakan.

Polisen får även, enligt 21 § i Polislagen, bereda sig tillträde till en bostad där man misstänker att någon avlidit, är medvetslös eller på något annat sätt är oförmögen att tillkalla hjälp. På samma sätt som vid en husrannsakan så måste Polisen ha konkreta skäl och misstankar om detta för att åtgärden i fråga ska utföras.

Skador på egendom? Polisen har rätt att använda våld för att ta sig in i en bostad för att verkställa en husrannsakan och för att bereda sig tillträde till exempelvis en lägenhet. I många fall så tar emellertid polisen hjälp av exempelvis en hyresvärd för att låsa upp dörren snarare än att med våld forcera densamma. En viktig detalj gällande en husrannsakan är att polisen i alla händelser ska kunna motivera anledningen till varför. Om detta inte sker så kan det antas att polisen inte vill svara som en följd av att laga skäl inte funnits.

Trygga advokater hjälper dig i rätten
25 Apr 2021