Får polisen utföra kroppsvisitation utan att ange orsak?

Får polisen utföra en kroppsvisitation utan att ange orsak? Nej, en polis kan inte utföra en kroppsvisitation utan att ange orsak.

Om detta sker så strider det mot grundlagen - 2 Kap 6 § Regeringsformen - som grundar sig på en mänsklig rättighet som skydd mot påtvingade kroppsliga övergrepp.

Därmed inte sagt att en polis inte får utföra en kroppsvisitation. Finns det en skälig misstanke om ett brott så har polisen rätt att utföra en kroppsvisitation.

En kroppsvisitation får göras om och när:

    1. Om det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilken påföljden kan innebära fängelse.

    2. En kroppsvisitation får utföras på den som skäligen är misstänkt för brottet.

    3. I syfte att söka efter föremål som kan vara av betydelse för utredningen av brottet.

Reglerna för kroppsvisitation finns i Rättegångsbalken.

Ett exempel på ett scenario där en kroppsvisitation är vanligt förekommande gäller narkotikabrott. Misstänker en polis att innehav av narkotika finns hos en person - ett brott som kan ge fängelse mellan sex månader (lindrigt) och tre år - så kan en kroppsvisitation utföras.

Finns det de facto narkotika i personens väska, fickor eller ett paket som personen bär med sig så har också två av tre av de ovanstående punkterna uppfyllts:

A) Ett brott som kan leda till fängelse har begåtts

B) föremålet som funnits - narkotika - kan vara av betydelse för utredningen av brottet.

En skälig misstanke innebär att det ska finnas konkreta omständigheter som pekar på att en misstänkt också har begått det brott misstanken gäller. Dessa omständigheter ska vara av det slaget att de också ger upphov till en konkret, faktabaserad misstanke. Det ska inte innebära allmänna utpekanden eller overifierade andrahandsuppgifter. Ej heller kan en kroppsvisitation utföras på en person om en annan person i ett sällskap, eller i omgivningen, är skäligen misstänkt för ett brott. Det får inte ske slumpmässigt.

En kroppsvisitation ska som regel utföras inomhus och i ett enskilt rum. En kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska bevittnas av en annan person - om den inte verkställs av en läkare. Gäller det ett blodprov så måste det tas av en läkare eller legitimerad sjuksköterska. All mer ingående kroppsvisitering ska verkställas och utföras av läkare.

Vi har lång erfarenhet av rättsprocesser
12 Oct 2020