Misstänkt för brott | Så agerar polisen när barn är inblandade

Hur arbetar polisen när det är ett barn som har blivit utsatt för brott? Här försöker vi på ett kortfattat och lättfattligt sätt berätta om detta.

 

När ett barn är misstänkt för brott eller utsatt för brott är det polisens uppgift att utreda vad som har hänt, det vill säga en förundersökning. Denna ska genomföras så snabbt som möjligt och vara klar som senast inom tre månader efter att anmälan kommit in. Åklagaren leder förundersökningen och beslutar om den ska leda till åtal och rättegång. Inom polisen finns det särskilt utbildade personer som håller förhör med barn.

Flera olika myndigheter samverkar

Finns det misstankar om att ett eller flera barn har utsatts för brott så samverkar flera olika myndigheter. I första hand medverkar polisen, åklagarmyndigheten och socialtjänsten, men även hälso- och sjukvården är ofta inblandade i sådana fall. Samverkan sker för att de separata utredningarna ska genomföras säkert, effektivt och med hög kvalitet.

Denna samverkan mellan olika myndigheter sker i de flesta fall i början av utredningar som gäller fall där barn är inblandade. Man planerar vilka åtgärder som ska genomföras, dels vid förhören. Detta för att barnet ska skonas och inte behöva berätta om samma saker för ett flertal personer och vid flera olika tillfällen.

Förhören spelas in på video

Alla förhör med barn under 15 år ska dokumenteras på video. Anledningen till detta är att barnet ska slippa närvara vid rättegången, där används istället videoupptagningarna av förhören som redan genomförts.

Barn som är över 15 år kan medverka vid rättegången, men inte som regel. Detta avgörs från fall till fall. Ett vanligt sätt för unga att medverka på rättegångar är så kallad medhörning. Då får den misstänkte personen lämna rättssalen och lyssna på barnets vittnesmål från ett annat avskilt rum i byggnaden. När personen som är misstänkt för brott vittnar så är det barnets tur att lämna rättssalen och lyssna från ett annat rum.

Målsägandebiträde

Barn och ungdomar som har utsatts för brott erbjuds alltid ett juridiskt ombud. Detta ombud kallas för målsägandebiträde. Denna jurist eller advokat ska tillvarata barnets intresse under hela rättsprocessen, från förundersökningen till rättegången och eventuella överklaganden. I fall där en vårdnadshavare eller en person som har en nära relation till vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet så utsetts en särskild företrädare.

Denna person har rätt att besluta om olika åtgärder som gäller barnet. Dessa åtgärder kan tas utan att vårdnadshavaren har gett något samtycke. Dessa beslut kan röra en hel del olika faktorer. Förhör, eventuella skadeståndskrav och läkarundersökningar är några vanliga exempel. Dessa beslut tas i samråd med barnet. Hur stort inflytande barnet får varierar beroende på barnets ålder och mentala mognad.

Källa: Polisen. 

Kompetenta advokater med stor erfarenhet
15 Feb 2018