Skillnaden mellan ringa misshandel och misshandel

Vad är skillnaden mellan ringa misshandel och misshandel? Det finns flera gradindelningar vad gäller misshandelsbrott.

Utöver de ovan nämnda så finns även grov misshandel och synnerligen grov misshandel med i straffskalan. Hur ser gränserna ut dem emellan och hur ser påföljden ut om man döms för något av dessa brott? Vi tittar lite närmare på det.

Ringa misshandel är den lägsta graden av misshandel. Det innebär exempelvis att ett slag har utdelats med en öppen hand. Tumregeln för att det ska rubriceras som en ringa misshandel är att offret ej ska ha varit i behov av sjukvård och inte ha tvingats besöka sjukhuset. Påföljden för en ringa misshandel är böter eller fängelse i maximalt sex månader.

Misshandel å sin sida är ett allvarligare brott. Ett slag som sker med knuten näve och där offret kan visa upp skador - utslagna tänder eller en fraktur - brukar rubriceras som en misshandel. Påföljden är fängelse i maximalt två år. Det lägsta fängelsestraffet för en misshandel av normalgraden är 14 dagar.

I Sverige gäller en presumtion mot fängelse. Det vill säga: det eftersträvas att andra påföljder döms - från domstolens sida strävar man efter andra påföljder. Det kan då innebära villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med dagsböter. Denna presumtion kan emellertid brytas om:

  1. straffvärdet för gärningen är över tolv månader i fängelse
  2. om gärningsmannen tidigare har begått brott eller
  3. om brottet är av en sådan art och karaktär att fängelse regelmässigt bör dömas ut.

Döms man till fängelse för en misshandel av normalgraden så kan man ansöka om verkställighet med fotboja. Det är en möjlighet som ofta ges de som dömts till ett fängelsestraff kortare än sex månader.

Grov misshandel ger fängelse i lägst ett år

Grov misshandel är en handling som bedöms vara livsfarlig, orsaka svår kroppsskada eller sjukdom för offret. Handlingen ska även bedömas som rå och hänsynslös. Sker en misshandel med tillhygge - vapen eller annat - så är det en handling som kategoriseras som grov.

Det finns även andra handlingar som rubriceras som grov misshandel. Har en person HIV och är medveten om detta, haft samlag - eller annan sexuell handling med risk för STD/STI - utan att informera partnern så rubriceras det som en grov misshandel om vederbörande smittats. Ett annat exempel gäller onykterhet.

Synnerligen grov misshandel ger fängelse i minst fem år - maximalt tio år. För att en misshandel ska rubriceras som synnerligen grov så ska skadan som åsamkas offret vara permanent och bestående, handlingen ska ha orsakat ett stort lidande och gärningsmannen ska ha visat synnerligen hänsynslöshet. Exempelvis tortyr brukar rubriceras som synnerligen grov misshandel.

Misshandel ger rätt till en offentlig försvarare. Som misstänkt för brottet så har man rätt att välja advokat och där kostnaden bekostas av statliga medel. Blir en misstänkt dömd för brottet så kan den tilltalade få betala del av kostnaden - antingen i fullo eller till viss del - baserat på sin inkomst.

Vi har lång erfarenhet av rättsprocesser
9 Aug 2020