Operation Rimfrost läggs ner

Den femtonde juni lade polisen ner den beryktade och omfattande operationen Rimfrost. Operation Rimfrost skapades med ett tydligt syfte: att minska på antalet skjutningar- och sprängningar i vissa regioner i Sverige.

Operation Rimfrost startade efter att en femtonårig pojke skjutits till döds mitt på Möllevångstorget i Malmö. En dödsskjutning som skapade stor oro bland invånarna och konkret handling efterlystes. Malmö var också en av städerna där Operation Rimfrost förlades. Tillsammans med Region Mitt (Uppsala, Gävleborg och Västmanland) - där flest antal skjutningar per invånare sker - så var Malmö huvudmålet för denna nationella insats för att stoppa gängkriminalitet.

Genom att flytta polisiära resurser från andra regioner i Sverige till dessa hårdare drabbade områden så kunde polisen också på ett tydligare sätt markera närvaro och störa ut de kriminella. Det var planen.

Kan Operation Rimfrost anses som lyckad?

Frågan är hur det har gått? Det råder delade meningar om operationens resultat. Ett faktum är man misslyckats med operationens tydliga syfte. Antalet skjutningar har minskat lite - men långt ifrån så mycket som man hade hoppats på. Månaderna innan Operation Rimfrost inleddes - Juli-November 2019 - så skedde 142 skjutningar i Sverige. Under de månader som Operation Rimfrost pågick så skedde 135 skjutningar. Det var således en minskning, men en marginell sådan.

Dödsskjutningar är intressanta att titta närmare på. Innan Operation Rimfrost - återigen, ovan nämnda månader - inleddes så hade vi i Sverige 12 stycken dödsskjutningar. Under Operation Rimfrost så skedde det däremot 25 stycken. En mer än fördubbling och det är en anledning till varför många vill peka på ett misslyckande från polisens sida.

Ökad trygghet hos invånarna

Operation Rimfrost hade även andra mål än att minska på skjutningar och sprängningar i utsatta områden. Faktum är att operationen lett till att 535 stycken individer frihetsberövats och att en stor del vapen, sprängmedel och narkotika har beslagtagits. Det får räknas som en mer lyckad del i insatsen.

Det finns exempelvis hundratals kilon av sprängmedel som numera är i säker förvar hos polisen och som inte riskerar att detonera i våra svenska städer. Det finns närmare 700 vapen som inte kan avfyras då de blivit beslagtagna och det finns en ansenlig mängd narkotika som inte kan säljas - och göda kriminella gäng rent ekonomiskt. Samtidigt har polisen också beslagtagit exklusiva klockor, kontanter och bilar som direkt - eller indirekt - vinning av brott. Det är tydliga incitament för exempelvis yngre personer att välja en kriminell bana - genom att beslagta kontanter, klockor och bilar kan man plocka bort dessa incitament och därmed minska lockelsen som finns.

Insatsen har lett till tryggare städer. Trygghetsmätningar i utsatta områden visar på positiva effekter hos invånarna: de upplever att den ökade polisiära närvaron har skapat en större trygghet. Fler synliga poliser ökar tryggheten, samtidigt som den skapar en stress hos kriminella. Den ökade stressen leder i sin tur till att misstag begås - det ger polisen ett bättre utrymme att agera; något som alla gripanden visar på.

Ett samhälle tar tid att förändra. Operation Rimfrost var en punktinsats mot den ökade kriminaliteten. En fullständig analys av insatsens effekter kan inte göras så tätt inpå - här måste allt utvärderas över tid. Klart står emellertid att skjutningar minskat något, att dödsskjutningar - dessvärre - ökat och att invånarna upplever en ökad trygghet som en följd av att fler poliser rör sig på gatorna. Polisen ställer sig positiva till operationen och säger sig vilja fortsätta med trycket på de kriminella gängen. De arbetssätt och de metoder som använts har, enligt polisen, haft positiva effekter. Det finns förbättringspotential att bygga vidare på, men på det stora hela så har Operation Rimfrost varit en lyckad aktion.

Vi har lång erfarenhet av rättsprocesser
29 Jun 2020