Misstänkt för brott | Brottmål i tingsrätten

Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen är de tre instanserna som hanterar brottmål. Här berättar vi i korta ordalag om den första rättsliga instansen, Tingsrätten.

 

Är du misstänkt för brott och åtalas så kommer du hamna inför rätta i en domstol. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med när du är misstänkt för brott eller inblandad i ett brottmål på något annat sätt. Även tvistemål och en del andra ärenden hanteras i tingsrätten.

I Sverige finns det 48 olika tingsrätter. Sydligast är Ystad, Gällivare ligger nordligast. De är olika stora, vissa har ett tiotal anställda, andra flera hundra. De mål som prövas i tingsrätten har lokal förankring. Målen kommer från det område som ingår i rättens upptagningsområde (även kallat domsaga).

Lagmannen är tingsrättens chef

På varje tingsrätt möter du ett antal rättsliga tjänstemän. Lagmän, chefsrådmän och rådmän, det vill säga ordinarie domare. Dessa förbereder målen, fattar besluten och dömer i de ärenden som kommer upp i rätten. Lagmannen är chef i tingsrätten.

Vid vissa tingsrätter finns även tingsnotarier, fiskaler och assessorer, yngre, icke ordinarie domare som tjänstgör i rätten under sin utbildning. Dessutom spelar domstolssekreterare och domstolshandläggare en viktig roll när det handlar om beredning av målen.

Dessutom finns nämndemän som också är knutna till tingsrätten. De är lekmän, alltså inte juridiskt utbildade. Nämndemännen är politiskt valda och har till uppgift att medverka till domarna i brottmål och en del familjemål. En nämndeman utses på fyra år i taget.

Tre kategorier mål tas upp

Mål i tingsrätten delas upp i tre kategorier: tvistemål, brottmål och ärenden. Eftersom vi engagerar vi oss för dig som är misstänkt för brott så fokuserar vi på brottmål här. De brottmål som tas upp kan vara allt från våldsbrott över narkotikabrott till trafikbrott.

När någon är misstänkt för brott är det polisens uppgift att utreda misstanken i en förundersökning. Det är polisen och åklagaren som ska ta ställning om målet ska tas upp i en domstol. Detta sker genom att åklagaren väcker ett åtal i tingsrätten. Då registreras också ett brottmål.

Här kan du läsa om Hovrätten och Högsta Domstolen

Källa: domstol.se

Kompetenta advokater med stor erfarenhet
22 Feb 2018