Trafikbrott | Vårdslöshet i trafik

Vissa av oss har någon gång missat en trafikskylt eller stått på lite för mycket på gasen i en stressig situation och blivit stoppad av polisen och fått en tillsägelse eller böter.

För att inte tala om när vi parkerat fel och fått en tråkig parkeringsbot. Du kanske känner någon som blivit av med körkortet. Mindre trafikförseelser sköts direkt på plats av polisman som t.ex. fortkörningsböter.

Enligt BRÅ anmäldes 89 900 brott mot trafikbrottslagen under 2017.

Men vad händer vid grövre trafikbrott och när går det vidare till rättslig prövning? Låt oss reda upp begreppen “Vårdslöshet i trafik” och “Grov vårdslöshet i trafik”.

Vad säger lagen?

Om du som vägtrafikant brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet vilket kan leda till förekommande av trafikolycka, kan du dömas för "Vårdslöshet i trafik" till dagsböter. Om vägtrafikant vid förande av motordrivet fordon gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms du för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.

Om brottet begås uppsåtligen eller om personen med vetskap om att det finns en risk för att något inträffar tar en risk så att olycka sker, även om det inte är avsikten, kommer det att prövas rättsligt. Det gäller också personer som är väldigt trötta, bryter mot regler, farliga omkörningar, kör mot rött ljus eller annan stopplikt och fortkörning.

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller har narkotika i blodet. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse beroende på promillehalten.

2018 har en ny lag om mobiltelefonförbud har tillkommit. Om det bedöms att medveten risk tagits när du håller en mobiltelefon i handen med särskild risk för trafikolycka kan du dömas till böter.

Vad händer om det går till rättslig prövning?

Om trafikbrottet bedöms som någon form av vårdslöshet i trafik i någon form eller rattfylleri kallas du till polisförhör och om det bedöms hålla för vidare rättslig prövning kallas du till en rättegång. Och då behöver du anlita rättslig hjälp i form av en advokat.

Vi har lång erfarenhet av rättsprocesser
5 Nov 2018