Misstänkt för brott

Låt oss representera dig | 08-673 51 80

Statistik om rån - unga män drabbas oftast

Här berättar vi lite om rån. Hur vanligt är denna form av brott, hur ser brotten ut, vilka utför rån och vilka drabbas mest av dem?

 

Statistik från Brå visar att antalet anmälda rån har varierat en del under senare år. Under 2016 anmäldes 8 560 rån. De flesta av dessa var rån mot privatpersoner. 1,4 procent av den svenska befolkningen utsattes för rån under 2016 under enligt nationella trygghetsundersökningen.

Personrån är den klart vanligaste typen av rån, sammanlagt 70 procent av alla rån. Antalet personer som råkat ut för personrån (1,4) hade gått upp med 0,5 procent efter att ha legat still runt 1 procent i flera år. Om detta är ett exempel på en ökande trend eller en tillfällig avvikelse går inte att säga ännu.

Ett relativt sett ovanligt brott

I trygghetsundersökningen är personrån den typ av brott som minst andel av de medverkande har utsatts för. Detta beror på att rån är ett brott som man sällan drabbas av flera gånger.

Undersökningen visade även att män är de som oftast utsätts för rån, ett mönster som känns igen från tidigare år. 1,9 procent av männen utsattes för rån, en ökning från 1,3 procent året innan. Men det finns stora slumpmässiga skillnader just i denna kategori beroende på att det är ett ganska ovanligt brott. Därför bör man tolka alla trender med viss försiktighet.

Kvinnorna är mindre utsatta för betydligt färre rån än män. Även detta är en ökning, från 0,5 procent och nivån är den högsta som uppmätts.

Unga mest drabbade av rån

Unga människor är den åldersgrupp som drabbas oftast av rån, det har visat sig tidigare och bekräftas i den senaste undersökningen. Fördelningen i utsatthet är ganska jämn, bortsett från gruppen 20-24 år som sticker ut. Där finns den största andelen utsatta 2,7 procent. De äldsta åldersgrupperna är minst utsatta, också det en upprepning av tidigare resultat.

Statistiken visar också vilka grupper som är mest drabbades av personrån. Mest drabbade är utrikesfödda personer och inrikesfödda med tv utrikesfödda föräldrar. Högt utbildade är mindre drabbade än lågutbildade och storstadsboende är mer utsatta för personrån än boende på mindre orter och landsbygden. Ensamstående är dessutom mer utsatta än sammanboende.

Vi drivs av ett stort engagemang för alla våra klienter!
7 maj 2018