Misstänkt för brott

Låt oss representera dig | 08-673 51 80

Frågor och svar om förundersökningar

När någon än misstänkt för brott inleds en förundersökning. Här svarar vi på några frågor om vad som gäller kring en sådan.

Räknas en nedlagd förundersökning som slutförd?

Nej. Lite förenklat kan man säga att en förundersökning som inte leder till att någon blir misstänkt läggs ned och därmed är avslutad. En förundersökning som slutdelgivits en misstänkt räknas som slutförd.

En nedlagd förundersökning innebär det inte längre finns anledning att fullfölja utredningen. Det kan till exempel bero på att det saknas spår eller stark bevisföring, eller att den påtalade gärningen inte är brottslig.

Hur länge får polisen beslagta en mobil?

Polisen får beslagta en mobiltelefon om den kan tänkas vara viktig för utredningen. Det händer exempelvis ofta att hot uttrycks via sms eller sociala medier, varför det kan vara av yttersta vikt att kontrollera mobiltelefoner. Det finns heller ingen tidsgräns, polisen har rätt att behålla telefonen så länge den är relevant för utredningen. Om polisen har beslagtagit telefonen utan tillstånd från åklagare eller förundersökningsledare så har man rätt att begära en prövning av beslaget.

Får en förundersökning läggas ned godtyckligt?

Svaret är nej, en åklagare kan inte lägga ned en förundersökning på ett godtyckligt sätt. Det finns tydliga regler om vilka situationer som gör att en åklagare kan lägga ned en förundersökning. Dessa bestämmelser finns i brottsbalkens 23:e kapitel. En förundersökning kan faktiskt även läggas ned även om det står utom rimligt tvivel att en misstänkt är skyldig. Detta kan ske om åklagaren kan anta att något åtal ändå inte kommer ske på grund av åtalsunderlåtelse.

Kan man få ut information från en nedlagd förundersökning?

En nedlagd förundersökning en allmän handling som normalt är offentlig. Det innebär att den kan begäras ut från myndigheten. För detta krävs att du kan ge tillräckligt med information om handlingen så att den kan identifieras. Vissa förundersökningar är belagda med sekretess, beroende på handlingens karaktär, vilket brott det rör sig om och liknande. Men den prövningen görs innan det beslutas om handlingen får lämnas ut överhuvudtaget.

Källa: lawline.se

 

Vi kan hjälp dig om du är misstänkt för brott.

 

10 nov 2017