Misstänkt för brott | Reseförbud | Resa utomlands

Vad händer om man är misstänkt för brott, är åtalad och vill åka utomlands i väntan på rättegång? Detta ska vi reda ut här nedan.

 

Åklagare och domstol kan utfärda ett så kallat reseförbud, finns ingen sådan så finns det inga hinder för den misstänkte att resa utomlands. Detta regleras i rättegångsbalkens 25:e kapitel.

Om man reser utomlands innan datum för rättegången är fastslaget så kan det bli så att rättegången hålls när du är utanför Sveriges gränser. I detta läge kan domstolen agera på två olika sätt:

Två olika alternativ

• Alternativ 1 är att domstolen väljer att genomföra rättegången i den misstänktes frånvaro. Detta kan domstolen göra under vissa förutsättningar, främst måste det handla om ett mindre allvarligt brott. Anser domstolen att det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, kortare fängelsestraff (3 månader), villkorlig dom eller skyddstillsyn så kan rättegången genomföra rättegången utan att den misstänkte närvarar.

• Alternativ 2 är att domstolen skjuter upp rättegången. Om detta sker så kommer du att få en ny kallelse. Då kommer det också att vara förenat med ett högre vite om personen som är misstänkt för brott skulle frånvara ännu en gång. I vissa fall kan det till och bli så att den misstänkte häktas inför den nya rättegången.

Häktning sker under vissa förutsättningar

Häktning kan dock bara bli aktuellt under vissa specifika förutsättningar. Dels måste personen som ska häktas vara misstänkt för ett brott som ger minst ett års fängelse. Dessutom måste domstolen bedöma om det finns risk att den misstänkte försöker undandra sig straff, planerar att försvåra utredningen eller kommer att fortsätta sin brottsliga verksamhet innan rättegången ska hållas. Alla dessa punkter måste uppfyllas, det räcker att domstolen anser att en av dem uppfylls.

Den misstänkte kan inte på något sätt påverka när en rättegång ska hållas. Om man tänker resa utomlands i väntan på rättegång så är det bäst att kontakta domstolen och informera om resplanerna. 

Tidigare brottslighet inte relevant

Vad baseras ett reseförbud på? Det handlar inte om den misstänktes tidigare brottslighet eller hur många brott vederbörande är misstänkt för. Ett reseförbud förutsätter förstås att det finns en identifierad skäligen misstänkt person. Personen måste dessutom själv vara informerad om att vederbörande är misstänkt för brott. Reseförbud meddelas för att misstänkta personer inte ska resa utomlands för att slippa ställas till svars. Är personen identifierad men inte påträffad så kan personen anhållas i sin frånvaro. Man kan även bli anhållen eller häktad i sin frånvaro, och då blir man efterlyst. En person med reseförbud eller som är efterlyst ska inte kunna lämna landet.

Misstänkt för brott? Vi erbjuder juridiskt stöd
8 Feb 2018