Blogg

Sida 2

RSS

Kalla fakta om misshandel

29 Aug 2017

Här berättar vi om statistik från Brå https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-och-misshandel.html om ett av de vanligaste – och allvarligaste - brotten, misshandel. Under 2016 anmäldes runt 88 600 misshandelsbrott i Sverige. Två procent av befolkningen utsattes för misshandel under 2015, enligt den nationella trygghetsundersökningen.  Detta motsvarar ungefär 150 000 personer. Andelen personer som utsatts för misshandel har inte ändrats nämnvärt [...]