Misstänkt för brott

Låt oss representera dig | 08-400 280 60

Blogg

Misstänkt för brott – rättegången

22 nov 2017

Är man misstänkt för brott finns det risk att fallet kommer att tas upp i Tingsrätten. Här berättar vi i korta drag om hur en rättegång går till. En rättegång inleds med att parterna kallas in via högtalare. Rättens ordförande tar närvaron och kontrollerar om det finns några andra hinder för rättegången. Saknas någon kan [...]


Frågor och svar om förundersökningar

10 nov 2017

När någon än misstänkt för brott inleds en förundersökning. Här svarar vi på några frågor om vad som gäller kring en sådan. Räknas en nedlagd förundersökning som slutförd? Nej. Lite förenklat kan man säga att en förundersökning som inte leder till att någon blir misstänkt läggs ned och därmed är avslutad. En förundersökning som slutdelgivits [...]


Sekretess vid brottsmisstanke

31 okt 2017

När en person är misstänkt för brott inleds en förundersökning. Runt denna finns det en hel del principer runt sekretessen. Om en person kontaktar åklagare med frågor om en pågående utredning så är det inte ovanligt att det gäller så kallad förundersökningssekretess. Det innebär i korthet att uppgifterna i förundersökningen inte kan lämnas ut för [...]


Frågor och svar om brott

9 okt 2017

Gripande, anhållande, häktning – vad är skillnaden egentligen? Svar: Alla tre är tvångsmedel som gäller tillfälliga frihetsberövanden. Vad som skiljer de tre begreppen är helt enkelt av vem som beslutet fattas och vem som verkställer det. Gripandet utförs i de flesta fall av en polis, men även allmänheten får ingripa om man ser en person [...]


Friades från narkotikabrott av hovrätten

25 sep 2017

En man dömdes nyligen till fyra års fängelse för grovt narkotikabrott. Hovrätten friar nu mannen för att hans förklaring till varför hans fingeravtryck fanns på en kokainpåse anses rimlig. Två personer stod åtalade vid tingsrätten i Solna för att ha förvarat narkotika i ett förråd. Båda männen hade tillgång till förrådet. En av de två [...]


Kalla fakta om misshandel

29 aug 2017

Här berättar vi om statistik från Brå https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-och-misshandel.html om ett av de vanligaste – och allvarligaste - brotten, misshandel. Under 2016 anmäldes runt 88 600 misshandelsbrott i Sverige. Två procent av befolkningen utsattes för misshandel under 2015, enligt den nationella trygghetsundersökningen.  Detta motsvarar ungefär 150 000 personer. Andelen personer som utsatts för misshandel har inte ändrats nämnvärt [...]